Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

1. Spis treści

 1. Spis treści
 2. Wstęp
 3. Twoje prawa
 4. Gromadzenie danych osobowych
 5. Opis gromadzonych danych osobowych
  1. Rejestracja konta w Serwisie
  2. Składanie zamówienia w Serwisie
  3. Obsługa zgłoszeń reklamacyjnych
  4. Wysyłanie zapytania z formularza kontaktowego
  5. Newsletter
  6. Korzystanie z Serwisu
 6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 7. Okres przetwarzania danych osobowych
 8. Przekazywanie danych osobowych
 9. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
 10. Pliki cookies
  1. Podział plików cookies
  2. Kategorie wykorzystywanych plików cookies
  3. Sposób wykorzystania plików cookies
  4. Ustawienia plików cookies
 11. Zmiany w Polityce Prywatności

2. Wstęp

W niniejszej Polityce Prywatności zostały określone najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Serwisie yi.pl. Czytając ten dokument dowiesz się w jakim celu przetwarzamy Twoje dane, jaki jest zakres przetwarzanych danych i w jaki sposób są przez nas przetwarzane. Poinformujemy Cię również o przysługujących Ci prawach w stosunku do zgromadzonych przez nas danych osobowych.

Administratorem powierzanych przez Ciebie danych osobowych jest JBTS TOMASICZEK SAWCZYN SPÓŁKA JAWNA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Przyjaźni 66 lok. 15, NIP: 8992778208, REGON: 363055847, KRS: 0000587700 Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Twoje prawa

Z dniem 25 maja 2018 roku na obszarze Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwane “RODO”. Przyznaje ono osobom fizycznych szereg praw w odniesieniu do ich danych osobowych:

 • prawo dostępu – prawo do bycia informowanym oraz do żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • prawo do sprostowania – prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia – prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przez nas części lub wszystkich danych osobowych, tymczasowo lub na stałe;
 • prawo do sprzeciwu – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnej sytuacji;
 • prawo do przenoszenia danych – prawo do przekazania elektronicznej kopii danych osobowych podmiotom trzecim;
 • prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla Ciebie skutki prawne lub mieć podobny efekt.

Dostęp do przetwarzanych przez nas danych możesz uzyskać w zakładce Twoje konto w naszym Serwisie. W tym miejscu możesz również dokonywać aktualizacji swoich danych.

Jeżeli chciałbyś skorzystać z prawa do usunięcia swoich danych i usunąć swoje konto użytkownika w naszym Serwisie, dokonać innej operacji związanej z Twoimi danymi osobowymi lub masz jakiekolwiek pytania – napisz do nas na adres [email protected].

4. Gromadzenie danych osobowych

Podczas korzystania z naszego Serwisu lub z usług, które świadczymy, gromadzimy dane osobowe w następujących sytuacjach:

 1. Podczas rejestracji konta w Serwisie
 2. Podczas składania zamówienia w Serwisie
 3. Podczas obsługi zgłoszenia reklamacyjnego
 4. Podczas wysyłania zapytania z formularza kontaktowego w Serwisie
 5. Podczas zapisu na Newsletter
 6. Podczas korzystania z Serwisu

Podanie swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak musisz pamiętać o tym, że nie wyrażając zgody na ich przetwarzanie może utrudnić lub uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną, np. nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia, jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych.

Dane osobowe gromadzone są przez nas w określonym celu. Nie chcemy gromadzić nadmiarowych danych. Będziemy prosić Cię o podanie danych, które faktycznie są nam potrzebne do zrealizowania akcji, którą aktualnie chcesz wykonać.

5. Opis gromadzonych danych osobowych

Poniżej zostały opisane gromadzone przez nas dane osobowe. Dla ułatwienia zrozumienia procesów podzieliliśmy je na akcje, przy okazji których są one gromadzone.

5.1. Rejestracja konta w Serwisie

Jeśli zdecydujesz się założyć konto w naszym serwisie, poprosimy Cię o podanie następujących danych:

 • adres-email

Dodatkowo, po zalogowaniu się na utworzone konto masz możliwość podania następujących, dodatkowych danych:

 • nazwa firmy,
 • adres rozliczeniowy,
 • adres do doręczeń,
 • numer telefonu.

Powyższe dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • rejestracja Twojego konta klienta w systemie;
 • ułatwienie Ci dokonywania zakupów – dane przypisane do Twojego konta zostaną automatycznie podstawione w formularz zakupowy, dzięki czemu nie musisz za każdym razem wpisywać swoich danych adresowych i kontakowych;
 • udostępnienie Ci historii Twoich zakupów;
 • zapamiętanie produktów dodanych przez Ciebie do koszyka;
 • przesyłanie Ci Newslettera – oczywiście jeżeli wyraziłeś na to odpowiednią zgodę.

5.2. Składanie zamówienia w Serwisie

Sklep internetowy jest częścią naszej działalności w Serwisie. Możesz w nim złożyć zamówienie jako zalogowany użytkownik lub jako gość (niezalogowany użytkownik). Jeżeli dokonujesz zakupów jako zalogowany użytkownik – formularz zostanie wstępnie wypełniony danymi z Twojego konta. Gdy składasz u nas zamówienie, prosimy Cię o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy i numer NIP (jeżeli dokonujesz zakupów na firmę),
 • adres rozliczeniowy,
 • adres doręczeń (jeżeli jest inny, niż rozliczeniowy),
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Powyższe dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • rejestracja Twojego zamówienia w systemie;
 • wystawienie dokumentu księgowego, który stanowi potwierdzenie zakupu towaru w naszym sklepie; dokument ten będzie również elementem weryfikacji podczas obsługi Twoich zgłoszeń reklamacyjnych;
 • nadanie przesyłki zawierającej zakupione przez Ciebie produkty;
 • wysyłanie powiadomień informujących Cię na jakim etapie jest Twoje zamówienie, przesłanie kodu śledzącego umożliwiającego Ci śledzenie Twojej przesyłki w aplikacjach firm kurierskich;
 • kontaktu z Tobą w celu rozwiązywania problemów związanych z realizacją Twojego zamówienia, np. poprawa błędnych danych w zamówieniu;
 • przesyłanie Ci Newslettera – oczywiście jeżeli wyraziłeś na to odpowiednią zgodę.

5.3. Obsługa zgłoszeń reklamacyjnych

Podczas wypełniania formularza zgłoszenia reklamacyjnego prosimy Cię również o podanie danych osobowych – tych samych co w przypadku składania zamówienia. Są one nam niezbędne do:

 • rejestracji Twojego zgłoszenia reklamacyjnego w systemie;
 • weryfikacji, czy zakupiony przez Ciebie towar pochodzi z naszej dystrybucji, dzięki czemu możemy obsłużyć Twoje zgłoszenie;
 • nadania do Ciebie przesyłki z naprawionym lub wymienionym produktem;
 • wysłania powiadomienia z kodem śledzącym, umożliwiającym Ci śledzenie Twojej przesyłki w aplikacjach firm kurierskich;
 • kontaktu z Tobą, aby informować Cię na bieżąco o statusie i rezultacie Twojego zgłoszenia lub uzyskania od Ciebie dodatkowych informacji, które mogą być pomocne w pozytywnym rozpatrzeniu Twojego zgłoszenia.

5.4. Wysyłanie zapytania z formularza kontaktowego

Podczas wypełniania przez Ciebie formularza kontaktowego, prosimy Cię o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail.

Aby móc odpowiedzieć na zapytanie musimy wiedzieć kim był nadawca wiadomości.

5.5. Newsletter

W różnych miejscach w naszym Serwisie umieściliśmy możliwość zapisu na nasz Newsletter. Jeżeli chcesz się na niego zapisać i wyrażasz na to zgodę, poprosimy Cię o podanie adresu e-mail. Zapisanym uczestnikom przesyłamy od czasu do czasu informacje o nowościach w naszym serwisie, nowych produktach w ofercie sklepu, organizowanych wydarzeniach itd.

Z Newslettera możesz wypisać się sam – każdy przesłany przez nas Newsletter zawiera w stopce link, po kliknięciu w który Twoje dane osobowe zostaną usunięte z listy mailingowej.

5.6. Korzystanie z Serwisu

Podczas korzystania z Serwisu gromadzimy różne dane techniczne, które mogą obejmować:

 • adres URL,
 • zawartość plików cookies,
 • Twój adres IP,
 • rodzaj urządzenia, system operacyjny i wersja przeglądarki internetowej, z których uzyskujesz dostęp do Serwisu.

6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych musi odbywać się zgodnie z prawem. Oto lista podstaw prawnych, na których się opieramy:

 • Realizacja umowy – art. 6. ust. 1. lit. b) RODO
 • Prawnie uzasadnione interesy – art. 6. ust. 1. lit. f) RODO
 • Spełnienie wymogów prawnych – art. 6. ust. 1. lit. c) RODO
 • Wyrażenie zgody – art. 6. ust. 1. lit. a) RODO
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychPrzetwarzane dane osobowe
Realizacja złożonego zamówienia

 • rejestracja zamówienia w systemie
 • wystawienie dokumentu księgowego
 • nadanie przesyłki z zakupionym towarem
 • kontakt w sprawach dotyczących złożonego zamówienia
 • Realizacja umowy
 • Spełnienie wymogów prawnych
 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy i numer NIP (w przypadku zakupów na firmę)
 • adres płatności
 • adres do doręczeń
 • adres e-mail
 • numer telefonu
Obsługa zgłoszenia reklamacyjnego

 • rejestracja zgłoszenia w systemie
 • nadanie przesyłki z rezultatem zgłoszenia
 • kontakt w sprawach dotyczących zgłoszenia reklamacyjnego
 • Realizacja umowy
 • Spełnienie wymogów prawnych
 • imię i nazwisko
 • adres płatności
 • adres do doręczeń
 • adres e-mail
 • numer telefonu
Kontakt w kwestiach związanych z Serwisem
 • Uzasadnione interesy
 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • adres e-mail
 • numer telefonu
Obsługa zapytań z formularza kontaktowego
 • Wyrażenie zgody
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
Kontakt w celach:

 • marketingowych
 • badawczych
 • promocyjnych
 • Wyrażenie zgody
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail

7. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez nas tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać Serwis oraz w uzasadnionych i koniecznych celach. Należą do nich:

 • podejmowanie decyzji dotyczących nowych funkcji i ofert w oparciu o zgromadzone dane,
 • wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych,
 • ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed nimi.

Jeżeli zechcesz skorzystać z prawa do usunięcia swoich danych, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość elektroniczną pod adres [email protected], a my usuniemy Twoje dane osobowe. Wyjątkiem mogą być sytuacje, w których będą istnieć prawne upoważnienia lub zobowiązania do przechowywania określonych danych osobowych.

Z Newslettera możesz wypisać się sam – każdy przesłany przez nas Newsletter zawiera w stopce link, po kliknięciu w który Twoje dane osobowe zostaną usunięte z listy mailingowej.

8. Przekazywanie danych osobowych

W celu z realizacją usług, jakie świawczymy za pośrednictwem Serwisu, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim. Przekazujemy je podmiotom, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Są to:

 • firmy kurierskie – w celu realizacji dostaw Twoich zamówień,
 • podmioty świadczące usługi realizacji kampanii mailingowych – w celu realizacji Newslettera.

9. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Wiemy, jak bardzo ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dlatego nieustannie staramy się wdrażać nowe środki techniczne oraz organizacyjne. Stosujemy różne procedury dostępu do danych oraz szyfrowanie, mające na celu chronić Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem.

Jeśli założyłeś bądź planujesz założyć konto w systemie zadbaj o to, aby Twoje hasło było unikatowe i silne. Pamiętaj też, aby wylogowywać się po każdorazowym zakończeniu sesji na naszym Serwisie.

10. Pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na Twoim urządzeniu podczas korzystania z naszego Serwisu. Dzięki nim jesteśmy w stanie zapamiętać Twoje preferencje, zwiększyć funkcjonalność i wydajność naszego Serwisu oraz dokonywać analizy ruchu w naszym Serwisie.

10.1. Podział plików cookies

Pliki cookies ze względu na czas ich przechowywania dzielą się na:

 • sesyjne – tracą ważność po zamknięciu przeglądarki internetowej,
 • trwałe – pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.

Ze względu na pochodzenie Pliki Cookies możemy podzielić na:

 • własne – zapisywane przez nas lub podmiot zewnętrzny na naszą prośbę,
 • zewnętrzne – zapisywane przez podmiot zewnętrzny za pośrednictwem naszego Serwisu.

10.2. Kategorie wykorzystywanych plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookies celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności i wydajności naszego Serwisu. Dzięki nim możemy również anonimowo analizować ruch w naszym Serwisie, aby móc go rozwijać i ulepszać zgodnie z preferencjami naszych odbiorców. Poniżej opisane zostały kategorie wykorzystywanych przez nas Plików Cookie:

 1. Niezbędne – kluczowe do poprawnego działania naszego Serwisu. Przechowują one identyfikator Twojej sesji użytkownika, dzięki czemu możemy m. in. zapamiętać produkty, które dodałeś do koszyka.
 2. Wydajnościowe – pozwalają zwiększyć wydajność naszego Serwisu, dzięki czemu pewne jego funkcje działają szybciej.
 3. Funkcjonalne – pozwalają nam dostosować nasz Serwis do Twoich preferencji. Są one anonimowe i nie wykorzystujemy ich do żadnych innych celów, takich jak określanie odbiorców reklamy itd.
 4. Analityczne – pozwalają na anonimową analizę ruchu na naszym Serwisie.
 5. Związane z reklamami i ich odbiorcami – dzięki tym plikom możemy dostarczać Ci reklamy odpowiednie do Twoich zainteresowań oraz oceniać efektywność kampanii reklamowych. Pozwalają również monitorować jak często wyświetla Ci się dana reklama przez co nie wyświetlamy Ci w kółko tej samej reklamy.

10.3. Sposób wykorzystania plików cookies

Typ plików cookieZastosowanie
PodstawowePozwalają nam na świadczenie odpowiednich usług za pośrednictwem naszego Serwisu.
AnalityczneWykorzystujemy je do analizowania ruchu na naszym Serwisie. Badamy w jaki sposób użytkownicy uzyskują dostęp do naszego Serwisu i w jaki z niego korzystają. Pomaga nam to oceniać skuteczność naszych wszelkiego rodzaju działań oraz dostosowywać nasz Serwis do potrzeb użytkowników.
FunkcjonalnePozwalają nam na dostosowanie pewnych funkcji naszego Serwisu do Twoich preferencji, np. rozpoznamy Twoją nazwę użytkownika.
ReklamaDotyczą one reklam ukierunkowanych. Dzięki nim możemy prezentować Ci reklamy, które mogą Ci się spodobać, w tym reklamy oparte na zainteresowaniach. Służą też do ustalania limitu wyświetleń, czyli po to, aby nie wyświetlać Ci ciągle tej samej reklamy. Pozwalają nam również na badanie skuteczności wyświetlanych Ci reklam.

Do celów związanych z analityką, tj. monitorowaniem ruchu w Serwisie, oraz reklamą ukierunkowaną wykorzystujemy pliki cookies usług Google Analytics oraz Google Adwords, należących do spółki Google. Dane, które przesyłamy do usług są w pełni anonimowe – nie przesyłamy żadnych identyfikatorów użytkownika, adresów e-mail oraz korzystamy z anonimizacji adresów IP. Google nie wykorzystuje zebranych informacji do celów identyfikacji tożsamości użytkownika. Jeżeli chcesz poznać szczegółowe informacje dotyczące zakresu i zasad zbierania danych przez usługi Google, przejdź pod adres https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

10.4. Ustawienia plików cookies

W każdej chwili masz możliwość na modyfikację ustawień dotyczących wykorzystywania plików cookies.

Przeglądarka internetowa

Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane przez Twoją przeglądarkę internetową, możesz to zmienić w jej ustawieniach. Możesz zdecydować czy chcesz, aby przeglądarka akceptowała pliki cookies lub blokowała i usuwała. Instrukcje jak to zrobić możesz znaleźć w linkach poniżej:

Urządzenie mobilne

System operacyjny urządzenia mobilnego, iOS lub Android, może udostępnić Ci dodatkową opcję na rezygnację z reklam opartych na zainteresowaniach lub na zresetowanie Twojego identyfikatora urządzenia mobilnego. Możesz skorzystać z opcji “Ogranicz śledzenie reklam” w przypadku systemu iOS lub “Wycofaj zgodę na reklamy oparte na zainteresowaniach” jeśli korzystasz z systemu Android.

11. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w naszej Polityce Prywatności.

Ciągle wprowadzamy nowe funkcje oraz usprawnienia w kwestii prywatności naszych użytkowników, dlatego nasza Polityka Prywatności z czasem może ulegać zmianie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w naszej Polityce Prywatności – powiadomimy Cię o nich.