Gwarancja i zwroty

Zadowolenie użytkowników z naszych produktów oraz obsługi to dla nas piorytet. Zależy nam, aby emocje związane z marką YI były tylko pozytywne. Dlatego właśnie jeżeli nie do końca jesteś usatysfakcjonowany zakupem, poświęć minutę na przeczytanie poniższych informacji. Być może Twoje wątpliwości, dotyczące sprzętu obejmuje gwarancja.

1. Co pokrywa ograniczona gwarancja/okres ubezpieczenia; Okres ubezpieczenia

YI Technology, gwarantuje właścicielowi zakupionego sprzętu (“Produkt”), że produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych na okres 2 lat od dostawy przy zakupie detalicznym (“okres gwarancji”).

Roczna gwarancja YI Technology to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik uzyskuje uprawnienia inne niż prawa konsumenckie wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny r. (“prawo konsumenckie”).

Ważne: Roczna gwarancja Yi Technology obowiązuje dodatkowo do ustawowych uprawnień konsumenta i w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

UWAGA: Zerwanie plomb zabezpieczających obudowę urządzenia lub własna ingerencja w oprogramowanie urządzenia (niezgodna z instrukcją obsługi) skutkuje z utratą gwarancji na urządzenie.

Jeżeli Produkt nie spełnia wymagań Ograniczonej Gwarancji podczas okresu gwarancyjnego, YI posiada dwie możliwości:

  • naprawa, wymiana produktu lub części,
  • zwrot kosztów poniesionych za produkt przez kupującego (z wyłączeniem kosztów przesyłki).

Naprawa lub wymiana możliwa jest zarówno przy nowych produktach i częściach jak i produktach “refurbished”. Jeżeli zepsuty Produkt lub części są niedostępne, YI może dokonać wymiany na podobny produkt z porównywalnymi funkcjami. Ograniczone prawa zawarte w tym paragrafie są jedynym i wyłącznym prawem do uzyskania Ograniczonej Gwarancji.

Każdy Produkt, który został naprawiony lub wymieniony w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji zostanie pokryty w ramach Ograniczonej Gwarancji na dłuższy (a) dziewięćdziesiąt(90) dni od daty dostawy naprawionego lub wymienionego Produktu lub (b) pozostały okres gwarancji oryginalnego produktu.

Ograniczona Gwarancja jest przenoszona z kupującego na kolejnego właściciela, lecz nie wydłuży to okresu gwarancyjnego czy poszerzy ograniczonych praw ustanowionych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji.

Produkty takie jak baterie, obudowy wodoodporne lub przewody objęte są 6-miesięcznym okresem gwarancji.

W przypadku braku stwierdzenia wady w reklamowanym towarze serwis może obciążyć klienta kosztami diagnozy w wysokości 40 zł.

2. 14-dniowa Gwarancja Zwrotu Kosztów

Jeżeli jesteś pierwszym kupującym i z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z Produktu, przysługuje Tobie prawo zwrotu produktu w oryginalnym stanie, opakowaniu i z całą zawartością pudełka w terminie do czternastu(14) dni od daty zakupu, a my zobowiązujemy się do zwrotu pełnej kwoty zakupu.

UWAGA: Zasada ta nie dotyczy towaru zakupionego przez przedsiębiorców (tzw. “zakup na firmę”). W takiej sytuacji prawo 14-dniowego zwrotu towaru nie przysługuje.

3. Proces wypełnienia reklamacji na mocy ograniczonej gwarancji

Jeżeli wyrażasz chęć zgłoszenia reklamacji na mocy niniejszej Gwarancji Ograniczonej, musisz powiadomić YI odnośnie roszczenia i przedstawić opis rzekomej awarii na adres [email protected] Biorąc na siebie ryzyko związane z ewentualnym zniszczeniem lub zgubieniem produktu podczas wysyłki zwrotnej.

4. Rękojmia za wady

Do reklamacji na zasadzie rękojmi uprawnieni są wyłącznie konsumenci. W przypadku zamawiania towaru przed przedsiębiorców, reklamacje z tytułu rękojmi nie będą uwzględniane.

Autoryzowani Sprzedawcy Detaliczni

UWAGA! Kamery i akcesoria Yi sprzedawane na terenie Polski mogą pochodzić spoza oficjalnej i legalnej dystrybucji, w związku z tym firma JBTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako wyłączny importer i dystrybutor produktów marki Yi w Polsce nie może i nie będzie uwzględniać reklamacji składanych na produkty pochodzące spoza oficjalnej dystrybucji.

Jedynie produkty zakupione u Autoryzowanych Sprzedawców Detalicznych posiadają 24 miesieczną gwarancję realizowaną na terytorium Polski przez oficjalnego dystrybutora Yi, firmę JBTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.